Svátost křtu

V sobotu 25. 6. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Jáchym Václav Ptáček,
Adam Pavel Ruml,
Jakub Hampl,
Bára Anna Filová,
Hubert Nosek,
Terezie Nosková,
Stela Valentová

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.