Svátost křtu

V sobotu 2. 7. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Adéla Marie Dusová,
Meda Měrková,
Julie Pospíšilová,
Ema Anna Veličková

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.