Svátost křtu

V sobotu 8. 10. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Eva Viktorie Kubíčková,
Marie Amálie Mikulecká.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.