Svátost křtu

V sobotu 22. 10. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

David Pavel Špičák,
Mikuláš Jaroslav Rozsíval,
Elizabeth Anna Reková,
Ema Miroslava Kubíčková,
Matěj Bohuslav Kubíček,
Richard Faltus.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.