Svátost křtu

V sobotu 29. 10. 2022 přijala svátost křtu v naší farnosti:

Eliška Čadová.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.