Svátost křtu

V neděli 13. 2. 2022 při mši svaté byla v naší farnosti pokřtěna Laura Maria Žižková.
Radujeme se spolu s rodiči a přejeme Lauře zdraví a Boží požehnání. Bohoslužbu doprovodila svým zpěvem naše schola.

SS