Svátost křtu

V neděli po mši svaté  30. 4. 2023 přijala svátost křtu v naší farnosti

Hana Šejvlová.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.