Svátost křtu

V sobotu 6. 5. 2023 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Jáchym Beran,
Tereza Viktorie Kamlarová,
Magdaléna Olivie Johnová,
Liam Michal Huschka,
Laura Miletínová.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.