Svátost křtu

V sobotu 19. 2. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:  Samuel Štěpánek a Ennie Emily Altmanová.

V neděli 20. 2. 2022 při mši svaté jsme společně děkovali za 100 let života paní Marie Jurenkové – srdečně blahopřejeme k tomuto významnému životnímu jubileu!

Další radostnou událostí byl křest Jakuba Cebuly. Také jemu přejeme zdraví a Boží požehnání.

Zároveň jsme mohli tuto neděli přivítat v našem kostele rodiče s dětmi, které přijaly křest přibližně před rokem a přijeli si tuto slavnostní událost připomenout. Děkujeme za milé setkání.

SS