Svátost křtu

V sobotu 26. 8. 2023 přijala svátost křtu v naší farnosti Natálie Lucie Hartenbergerová

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.