Svátost křtu

V neděli 17. 9. 2023 přijala svátost křtu v naší farnosti Rozálie Marianna Marie Kubelková.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.