Svátost křtu

V sobotu 26. 3. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Šimon Dosedla
Teodor Kráčmar
Vít Matějka
Eliška Pecháčková
Terezie Uhrová
Rozálie Všetíčková

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.