Svátost křtu

V sobotu 13. 1. 2024 přijal svátost křtu v naší farnosti:

Jiří Jan Skokan.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.