Svátost křtu

V sobotu 23. 4. 2022 přijala svátost křtu v naší farnosti Nicol Filipi.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.