Svátost křtu

V sobotu 14. 5. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Stella Štěpánková
Viktor Škeřík
Barbora Zemanová
Alice Radová
Jan Klička
Jan Trubák

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.