Svátost křtu

V sobotu 21. 5. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Zuzana Jindřišková
Samulel Svátek

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.