Svátost křtu při nedělní mši svaté 16. 7. 2023

V neděli 16. 7. 2023 při mši svaté byla v naší farnosti pokřtěna Silvie Marie Teplá.
Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči za dar nového života a přejeme Silvii Boží požehnání.

SS