Svátost křtu při nedělní mši svaté

V neděli 5. 11. 2023 při mši svaté byl v naší farnosti pokřtěn Jan Frank.
Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči za dar nového života a přejeme Jeníkovi Boží požehnání.

SS