Svátost křtu při nedělní mši svaté

V neděli 3. 12. 2023 při mši svaté byl v naší farnosti pokřtěn Vojtěch Tomáš Sedlák.
Kmotry mu byli kromě dospělých také jeho kamarádi – sousedé z ulice. Je pěkné, když si děti dokáží povídat o Bohu a dělit se o víru. Vítáme Vojtu v naší farnosti a přejeme a vyprošujeme mu, aby jeho vztah k Bohu stále rostl.

HS