Svátost křtu při nedělní mši svaté

V neděli 20. 8. 2023 při mši svaté byla  v naší farnosti pokřtěna dvojčata  Marie a Kateřina Faltusová.
Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.

SS