Svátost křtu

V sobotu 4. 11. 2023 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Emílie Marie Ptáčková,
Ondřej Tomáš Bartoš,
Šimon Petr Klein.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.