Svátost křtu v druhou neděli adventní

V neděli 10. 12. 2023 jsme do našeho farního společenství s radostí přivítali dvě holčičky, které přijaly svátost křtu: Nikolku Zdislavu Lipovskou a Terezku Ludmilu Řezáčovou.  Přejeme oběma rodinám Boží požehnání a pomoc, radujeme se s nimi z nového života a těšíme se na nedělní setkávání v kostele.

Mši doprovázela zpěvem naše schola pod vedením Pavla Baroše.

HS