Svátost křtu v neděli 28. 8. 2022

V neděli 28. 8. 2022 při mši svaté byla v naší farnosti pokřtěna Maja Maria Domeracka.
Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči za dar nového života a přejeme Maje Boží požehnání.

SS