Svátost křtu

V neděli na svátek Křtu Páně 9. 1. 2022 při mši svaté byl v naší farnosti pokřtěn Matyáš Petr Martin Bednář.
Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči za dar nového života a přejeme Matyáškovi Boží požehnání.

SS