Třetí neděle postní 3. 3. 2024 – setkání rok po křtu

V třetí postní neděli 3. 3. 2024 při mši svaté byla v naší farnosti pokřtěna Noemi Kráčmarová.
Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči za dar nového života a přejeme Noemi Boží požehnání.

Na tuto bohoslužbu přijali také pozvání i rodiče a kmotři dětí pokřtěných v našem kostele přibližně před jedním rokem.

SS