Tříkrálová sbírka 6. 1. 2024 v Lanškrouně – rekapitulace

V sobotu 6. 1. 2024 proběhla v Lanškrouně Tříkrálová sbírka.

Účastnilo se 25 skupinek (v minulém roce bylo 18 skupinek), ve kterých byly děti ze Základní a mateřské školy Dolní Třešňovec, žáci Základní školy Dobrovského, farníci a skauti z Lanškrounských oddílů.

Celkem se vybralo 191 100 Kč (v minulém roce 152 168 Kč).

Všem koledníkům patří velké poděkování!

TKS 2024

SS