Vánoční svátky v naší farnosti

Čtvrtá neděle adventní byla letos zároveň Štědrým dnem, proto jsme se potkali v kostele už ráno, kdy byla sloužena adventní mše svatá.
Odpoledne v 15 hodin se pak již slavila vánoční mše svatá pro rodiče s dětmi. Zazpívala při ní schola pod vedením Pavla Baroše. Po jejím skončení bylo možné se zastavit a porozjímat u jesliček a také si odnést domů „Betlémské světlo“.
Při slavné půlnoční mši svaté stejně jako následující den slavnosti Narození Páně zazněla Česká mše vánoční v podání našeho chrámového sboru, kterou s ním nacvičil Tomáš Kráčmar.

HS