Varhaník Josef Petrák slaví 90 let života

Tuto neděli jsme oslavili devadesáté narozeniny pana Josefa Petráka, který nejen že dlouhodobě slouží v naší farnosti jako varhaník, ale získal pro tuto službu i několik mladých lidí. Vážíme si jeho nadšení pro hudbu i pro Boha a laskavého přístupu k lidem a přejeme mu do dalších let zdraví, spokojenost a Boží požehnání.