XII. Celostátní katechetický kongres 

XII. Celostátní katechetický kongres 

 Ve dnech 10. – 12. listopadu 2023 se v Kroměříži konal XII. Celostátní katechetický kongres. Zúčastnilo se ho okolo dvě stě katechetů a kněží. Za jednou z příčin poměrně velkého zájmu stojí nedávná covidová doba, díky které se kongres konal až po pěti letech, místo obvyklých dvou. Podle slov P. Mariusze Kuźniara, ředitele katechetické sekce, můžeme další celostátní katechetický kongres očekávat v horizontu tří let.  

 Všechny aktivity, ubytování i stravování probíhali pod jednou střechou – v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Program setkání byl bohatý, ústřední téma neslo název Umění komunikace. Přestávky bylo možno využít ke koupi různých tematických materiálů a knih. Ve večerních hodinách mohli účastníci využít nabídky návštěvy Arcibiskupských vinných sklepů s ochutnávkou vín nebo prohlídku Arcibiskupského zámku. 

Z Lanškrouna se do Kroměříže vydaly dvě katechetky, Jana Kuťáková a Lída Šebrlová. V monumentálních prostorách Arcibiskupského gymnázia bylo poněkud obtížné se vyznat, nakonec jsme ale všechny místnosti, ve kterých se konal program nalezly. Vzhledem ke vzdálenostem prostor a drobnému bloudění se z nás na chvíli stali zdatní turisté 😊. 

Kromě společného programu bylo v sobotu možné vybrat si dva z nabízených třinácti workshopů. Výběr byl těžký, protože všechna témata byla zajímavá. Co nás ale pobavilo a potěšilo zároveň, bylo to, že aniž jsme se předem na něčem domluvily, vybraly jsme si stejné workshopy. Nesly název Zážitková pedagogika a Srozumitelný jazyk víry. 

Společné setkání s katechety z celé republiky, zajímavé přednášky vedené odborníky, to vše pro nás bylo velkým přínosem a inspirací k výuce. 

Vzhledem k velikosti akce jsme také ocenili velkorysé prostory pro všechny části pořádaného kongresu, příjemný přístup pořadatelů a samozřejmě i výborné svačiny 😊. 

Děkujeme všem, kdo se na přípravě kongresu podíleli a budeme se těšit za tři roky opět na viděnou.   

Jana Kuťáková a Lída Šebrlová