Změna v pořadu bohoslužeb 20. 5. 2023

Upozorňujeme farníky, že došlo ke změně v aktuálním pořadu bohoslužeb: v sobotu 20. 5. 2023 NEBUDE v kostele sv. Maří Magdaleny mše svatá, ale bohoslužba slova, kterou povede pan jáhen Macháček.