Artevíkend neboli Umělecko – duchovní program pro katechety

ČTYŘI KOČKY NA CESTÁCH

Ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2023 se konal na Hoře Matky Boží v Králíkách Artevíkend neboli Umělecko – duchovní program pro katechety. Akci pořádalo Katechetické a pedagogické centrum královehradeckého biskupství. Katecheté, přesněji řečeno katechetky, protože mužský účastník byl pouze jeden, si pod vedením zkušených lektorek Markéty Rumpíkové, Patricie Koubské a Zuzany Slavíčkové vyzkoušeli nejrůznější výtvarné i pěvecké techniky a získávali nové dovednosti v oblasti dramatické výchovy. Celý program byl veden s velmi vstřícným a citlivým postojem vůči účastníkům, nikdo se nemusel bát případného neúspěchu. To mělo výrazný vliv na „výkon“ účastníků.  V přátelské, uvolněné a příjemné atmosféře se dobře pracovalo a vznikaly „hotové divy“ 😊.

Organizátorům akce za vše patří velký dík. Budeme se opět těšit na viděnou.

Katechetky Jana Kuťáková, Ludmila Šebrlová, Marie Tuháčková a Zdenka Brejšová