Ohlédnutí za celostátním setkání mládeže v Hradci Králové

CSM, tedy celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let a účastní se ho mnoho mladých křesťanů ve věku 14-26 let. Součástí je i kulturně-duchovní doprovodný program. Akce probíhala od 9. do 14. srpna 2022 v areálu Univerzity Hradec Králové. Mottem letošního setkání bylo „Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“ (Sk 26, 16). Součástí programu byly zajímavé přednášky, koncerty, slavení eucharistie, poutavé katecheze a mnoho dalšího. Během soboty byl přichystán program i pro rodiny.

               Pro mě bylo toto setkání jiné než obvykle, a to díky tomu, že jsem byl součástí přípravného týmu – režie. Přípravných týmů bylo několik desítek (např. informace, ubytovatelé, úklid, sport, zdravotníci…) a osob v těchto týmech několik stovek. Potěšilo mě, že se do přípravných týmů zapojili i mladí z naší farnosti. Byla to úžasná akce, ale poměrně vysilující. Práce v režii byla veliká zábava, ale i veliká zodpovědnost, jelikož jsme byli tváří a hlasem této akce. Proto jsme neustále nacvičovali výstupy a scénky, což nám nenechávalo příliš času na konající se programy. Kulturně jsme tedy trochu zaostávali, duchovně však nikoliv. V našem týmu nechyběl humor a ochota, takže i přes nedostatek spánku a nervy z výstupů jsme se dokázali navzájem podržet a akci si velice užít.

               Účastníků bylo přibližně 4500 a s lidmi z přípravných týmů téměř 5500. Tedy poměrně masivní akce. Každý z účastníků byl vázán na mobilní aplikaci, ve které měli vypsané informace. První dva-tři dny aplikace nefungovala správně, takže se tvořily velké fronty na jídlo a lidé mnohdy nevěděli kam jít. Přes tyto technické problémy akce plynula poměrně plynule, díky šikovnosti lidí z přípravných týmů. Klobouk dolů. Účastníci si dle ohlasů akci velice užili a těší se na další setkání.

               Kdo by chtěl nasát atmosféru setkání, tak tv Noe po celou dobu akce natáčela a mnoho videí je dostupných v jejich archivu na odkazu zde: https://www.tvnoe.cz/videoteka/hledej?search=csm

               A zde je odkaz na fotografie ze setkání: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/bff5d8e6-aa59-4353-9710-989f698c1fe8

Daniel Kuťák