Aktuality

25.09.2023

Svátost křtu

V sobotu 23. 9. 2023 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti: Katarína Ludmila Procházková, Jakub Karel Václav Čermák. Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.  

Více

19.09.2023

Farní den 23. 9. 2023 – pozvánka

Termín: sobota 23.9.2023 Místo: Skautská klubovna střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun, Na Větru 1133 Zahájení: mše svatá v 15:00 na místě Program: Oslík Kleofáš, soutěže pro děti, opékání buřtů, setkání farníků, zpěv u táboráku, …   Občerstvení zajištěno SS

Více

18.09.2023

Oslava 30ti let kněžské služby v Lanškrouně

V neděli 17. 9. 2023 při bohoslužbě farníci poděkovali P.  Zbigniewu Janu Czendlikovi za 30ti letou službu ve farnosti. Na začátku nejmladší generace přiběhla s 30ti růžemi. Na konci bohoslužby zazněly s pomocí moderní techniky pozdravy …

Více

18.09.2023

Svátost křtu

V neděli 17. 9. 2023 přijala svátost křtu v naší farnosti Rozálie Marianna Marie Kubelková. Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.  

Více

16.09.2023

Kolaudace varhan v kostele sv. Maří Magdalény

Dne 14. 9. 2023 proběhla kolaudace varhanního stroje v kostele sv. Maří Magdalény. Přítomni byli: Jaroslav Dajč – za farnost Lanškroun, Stanislav Skalický – za farnost Lanškroun, Marie Heinrichová – MěÚ Lanškroun, PhDr. Petr Koukal, Ph.D. –  NPÚ ÚOP Telč, Václav …

Více

04.09.2023

Kurz STM PPR – pozvánka

Centrum naděje a pomoci (CENAP) opět pořádá on-line Kurz STM. Je to jedinečná šance pro každého, kdo chce více pochopit, jak správně vymezit plodné a neplodné dny, jaký vliv má antikoncepce na lidské zdraví i …

Více

29.08.2023

Přihlášky do náboženství šk. rok 2023/24

Dne 4. září 2023 od 8.30 do 12 hodin můžete ve farní učebně paní katechetce Lídě Šebrlové odevzdat přihlášky do náboženství na  školní rok 2023/24. Pokud budou mít již děti rozvrhy, vezměte je, prosím, s …

Více

26.08.2023

Svátost křtu

V sobotu 26. 8. 2023 přijala svátost křtu v naší farnosti Natálie Lucie Hartenbergerová Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.  

Více

20.08.2023

Svátost křtu při nedělní mši svaté

V neděli 20. 8. 2023 při mši svaté byla  v naší farnosti pokřtěna dvojčata  Marie a Kateřina Faltusová. Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání. SS  

Více