Aktuality

14.01.2024

Svátost křtu

V sobotu 13. 1. 2024 přijal svátost křtu v naší farnosti: Jiří Jan Skokan. Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.  

Více

26.12.2023

Vánoční svátky v naší farnosti

Čtvrtá neděle adventní byla letos zároveň Štědrým dnem, proto jsme se potkali v kostele už ráno, kdy byla sloužena adventní mše svatá. Odpoledne v 15 hodin se pak již slavila vánoční mše svatá pro rodiče s …

Více

11.12.2023

Svátost křtu v druhou neděli adventní

V neděli 10. 12. 2023 jsme do našeho farního společenství s radostí přivítali dvě holčičky, které přijaly svátost křtu: Nikolku Zdislavu Lipovskou a Terezku Ludmilu Řezáčovou.  Přejeme oběma rodinám Boží požehnání a pomoc, radujeme se …

Více