Aktuality

25.12.2022

Tříkrálová sbírka 7. 1. 2023 v Lanškrouně

V sobotu 7. 1. 2023 proběhne v Lanškrouně Tříkrálová sbírka. Zveme všechny, kteří jsou ochotni se zapojit do koledování pro dobrou věc. Sraz v 9:00 na radnici. Mohou přijít celé skupinky (min. 3 děti) s vedoucím nad 15 …

Více

25.12.2022

Vánoce v naší farnosti

Na Štědrý den byla v 15 hodin mše svatá pro děti. Slavnostní vánoční atmosféru navodila nejen krásná výzdoba v kostele, Betlém s Ježíškem v jesličkách, ale také koledy v podání naší dětské scholy. Půlnoční mše svatá …

Více

21.12.2022

Betlémské světlo v Lanškrouně

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. …

Více

12.12.2022

Třetí adventní neděle

Třetí adventní neděle se nazývá stříbrná. Na adventním věnci se zapaluje 3. svíce zvaná „pastýřská“, která vyjadřuje radost z toho, že postní období spěje ke konci a narození  Páně se blíží. K radostné atmosféře mše svaté …

Více

10.12.2022

Svátost křtu

V sobotu 10. 12. 2022 přijala svátost křtu v naší farnosti : Glorie Bernadette Málkov Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.  

Více

05.12.2022

Druhá adventní neděle

I tuto neděli se konal v kostele sv. Václava adventní koncert, tentokrát v režii naší farnosti. Zazněly skladby J. S. Bacha, G. P. Telemanna, A. Vivaldiho,  B. A. Viedermanna, M. Schütze a J. G. Walthera v …

Více

05.12.2022

Farní zájezd 3. 12. 2022 do Brna

V sobotu 3. 12. 2022 se uskutečnil farní zájezd do Brna. Odjezd byl stanoven na 8.15 od kostela Maří Magdalény. Na sraz přišel i pan farář, který nám dal požehnání na cestu. Celkem nás jelo …

Více